10


Fer poesia visual, animacions amb programes d'edició d'imatge (com el flash) o en cas de ser cal·ligrames estàtitcs amb editors de text.

Fer eixos cronològics timetoast,timeRime

Fer narracions digitals Photopeach  Un exemple


Fer diccionaris audiovisuals, aplicacions multimèdia interactives a partir d'una plantilla (amb programa flash), de caràcter audiovisual amb la incorporació d'imatges, textos i sons.

Blocs
 
Educacontic. L'ús de les TIC a les aules
La Paraula Vola d'Antoni de la Torre
Recull diari de Teresa Torné